מסמכים ואישורים לרישוי השנתי
  • ביטוח חובה בתוקף
  • אגרת רישוי ששולמה מראש
  • תעודת זהות של בעל הרכב, במידה ומיופה כח מגיע לטסט עליו להגיע עם ייפוי כח של בעל הרכב ותעודת זהות של בעל הרכב
  • רכב שמלאו לו 15 שנה חייב באישור תקינות מערכת הבלמים ממוסך מורשה
  • לרכב שמלאו 19 שנה חייב באישור רכב מיושן ממוסך מורשה
  • רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים חייב בתקנה 309
הורדה מהכביש
  • טופס הודעה על אי שימוש ברכב מקורי
  • ביטוח חובה
  • תעודת זהות של בעל הרכב, במידה ומיופה כח מגיע לטסט עליו להגיע עם ייפוי כח של בעל הרכב ותעודת זהות של בעל הרכב
  • רשיון רכב
  • במידה ונמצאו ליקויים בטיחותיים יש להמציא אישור תיקון ואסמכתא ממוסך מורשה
תקינה ורישום ראשוני לרכב ביבוא אישי
  • רשיון רכב זמני
  • הצהרת יבואן מהמכס
  • רשיון רכב מהמדינה שהרכב יובא ממנה
  • ביטוח חובה
  • תעודת זהות של בעל הרכב, במידה ומיופה כח מגיע לטסט עליו להגיע עם ייפוי כח של בעל הרכב ותעודת זהות של בעל הרכב
  • דאטא קארד
  • רכב אספנות חייב באישור רכב מיושן
  • רכב שלא קיים לו מערכת סטייה מנתיב ושמירת מרחק חייב בהתקנה מקומית