מסמכים ואישורים לרישוי השנתי
 • ביטוח חובה בתוקף
 • אגרת רישוי ששולמה מראש
 • תעודת זהות של בעל הרכב, במידה ומיופה כח מגיע לטסט עליו להגיע עם ייפוי כח של בעל הרכב ותעודת זהות של בעל הרכב
 • רכב שמלאו לו 15 שנה חייב באישור תקינות מערכת הבלמים ממוסך מורשה
 • לרכב שמלאו 19 שנה חייב באישור רכב מיושן ממוסך מורשה
 • רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים חייב בתקנה 309
הורדה מהכביש
 • טופס הודעה על אי שימוש ברכב מקורי
 • ביטוח חובה
 • תעודת זהות של בעל הרכב, במידה ומיופה כח מגיע לטסט עליו להגיע עם ייפוי כח של בעל הרכב ותעודת זהות של בעל הרכב
 • רשיון רכב
 • במידה ונמצאו ליקויים בטיחותיים יש להמציא אישור תיקון ואסמכתא ממוסך מורשה
תקינה ורישום ראשוני לרכב ביבוא אישי
 • רשיון רכב זמני
 • הצהרת יבואן מהמכס
 • רשיון רכב מהמדינה שהרכב יובא ממנה
 • ביטוח חובה
 • תעודת זהות של בעל הרכב, במידה ומיופה כח מגיע לטסט עליו להגיע עם ייפוי כח של בעל הרכב ותעודת זהות של בעל הרכב
 • דאטא קארד
 • רכב אספנות חייב באישור רכב מיושן
 • רכב שלא קיים לו מערכת סטייה מנתיב ושמירת מרחק חייב בהתקנה מקומית